Nagyigmánd Nagyközség Önkormányzata által ellátott családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

Cím: 2942 Nagyigmánd, Kossuth L. u. 3.
Telefon: 06/34-356-980
Fax: 06/34-556-499


Ügyfélfogadás

Hétfő:      8:00-12:00
Kedd:     Nincs ügyfélfogadás
Szerda:     8:00-12:00
Csütörtök:   8:00-12:00
Péntek:     8:00-12:00


A gyermekjóléti szolgálat nyitott intézmény, igénybevétele feltételhez nem köthető, ingyenes. Működése nem hatósági jellegű (kivételt képeznek a gyámhivatal által védelembe vett gyermekek ügyei). A családsegítő a hozzá forduló egyénekkel, családokkal az önkéntesség elve alapján alakít ki együttműködést.

Munkatárs:
Prostek Nóra családsegítő

Területi Szociális Gondozási Központ

Nagyigmándon a nappali idősgondozásban fontos állomást jelentett a Gondozási Központ 1988. június 01-jei megalakulása, amely önállóan, szakmailag függetlenül, önkormányzati fenntartásban működik.
A Gondozási Központunk alaptevékenysége körében ellátja az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, valamint a nappali ellátást. Ezen feladatokon túlmenően gondoskodunk még az ellátási területeken jelentkező igények felméréséről, a gondozás megszervezéséről, más szolgáltatási formákhoz történő hozzáférés segítéséről (pl.: Idősek otthona), illetve az alap- és nappali ellátást nyújtó intézmények tevékenységének összehangolásáról. Az alapellátás megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életük fenntartásában, valamint egészségi, mentális állapotukból, vagy más okból származó problémáik megoldásában.

Vezető: Lakatosné Dián Krisztina
Cím: 2942 Nagyigmánd Kossuth Lajos u. 30.
Telefon: 06/34-356-685
Email: gondozasikozpont@nagyigmand.hu